/
Danh sách bài Test /
Thang đo đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi (M-CHAT-R)
Thang đo đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi (M-CHAT-R)

Bài Test đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi (M-CHAT-R)

Bài Test đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi (M-CHAT-R: Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised) là một công cụ sàng lọc phổ biến được sử dụng để đánh giá nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ (ASD) ở trẻ nhỏ từ 16 tháng đến 36 tháng tuổi. Bài test này giúp các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe và giáo dục đánh giá nguy cơ tự kỷ ở trẻ nhỏ và hướng dẫn theo dõi và kiểm tra chẩn đoán chính xác.

Bài test nhằm mục đính:

  • Phát hiện sớm các dấu hiệu của tự kỷ
  • Tăng cơ hội cho chẩn đoán và can thiệp sớm
  • Hỗ trợ chuyên gia đưa ra quyết định chẩn đoán chính xác và kịp thời

Lưu ý:

Kết quả bài test này chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chẩn đoán y khoa bởi bác sĩ/chuyên gia có chuyên môn.

Nguyên tắc thực hiện bài test:

Bài test bao gồm 20 câu hỏi đánh giá về hành vi và kỹ năng giao tiếp của trẻ. Đề nghị phụ huynh trả lời các câu hỏi dưới đây về những điều bé thường làm. Nếu hành vi hiếm có (ví dụ, chỉ được thấy 1-2 lần), thì coi như không có.

Nguồn tham khảo: Dịch và thích nghi để sử dụng: Trần Văn Công, 2017

BẮT ĐẦU